PRIMAR - POLGÁRMESTER

 

NUME ŞI PRENUME Molnar Istvan

ADRESA Mereni nr.132, judetul Covasna

TELEFON/FAX 0733972514 / 0267369971

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NAŢIONALITATE Maghiară

DATA NAŞTERII

12 iunie 1972

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 18.03.2004 – până în prezent – primar al comunei Mereni

17.03.2004 – 01.05.2001 – inspector financiar al comunei Lemnia

01 02 1999- 01 08 1997 – practica agricola in Elvetia

01 02 1995 -01 06 1997- referent agricol al primariei Tirgu Secuiesc

NUMELE ŞI PRENUMELE ANGAJATORULUI

Primăria comunei Mereni, judeţul Covasna

TIPUL ACTIVITĂŢII

administraţie publică

FUNCŢIA ŞI POSTUL OCUPAT

funcţia de conducere –primar al comunei

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI

cele prevăzute de Legea 215/2001 cu complectările şi modificările ulterioare precum şi cele prevăzute de legi speciale

EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

PERIOADA

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DOMENIUL STUDIAT

TIPUL CALIFICĂRII

NIVELUL DE CLASIFICAREA FORMEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1998-1997 – Landwirtschaftliche Schule Rheinhof, Salez(SG)- ausbildungsurkunde

1997-1992 - Universitatea Athenaeum din Bucuresti- facultatea de inginerie si managament agroturistic- Licentiat 1997

1990-1986 - Liceul Agroindustrial Tirgu Secuiesc profil contabilate bacalaureat 1990

1986-1978 – scoala generala Mereni

LIMBA MATERNĂ Maghiară

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Germana fluent

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE organizarea activităţii instituţiei la care lucrez, coordonarea compartimentelor de resort din această instituţie